VISIE

"Samen maken we de sport Padel groot!"

Ruud Padel maakt zich sterk voor de opkomst van Padel. Door nieuwe mensen in aanraking te laten komen met Padel en pro-actief samen te werken met verenigingen levert Ruud Padel een belangrijke bijdrage in de promotie van deze sport.

Samen met de verenigingen maken we een op maat gemaakt plan, waarin de club en Ruud Padel één gemeenschappelijk doel nastreven: Zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de sport.

Ruud Baars heeft inmiddels 10 jaar ervaring in het ondersteunen van verenigingen. Dit wordt door de verenigingen van Baars Tennisschool als erg positief ervaren.

Ruud van Hees is een zeer ervaren tennis- en padeltrainer. Hij waarborgt de kwaliteit van onze trainingen, waardoor leden ook over een langere periode geprikkeld blijven om les te nemen en daardoor behouden blijven voor uw vereniging.

Kees Bosma verzorgt de back office en informeert nieuwe en bestaande leden op persoonlijke wijze over de lesmogelijkheden.

Daarom is Ruud Padel de partner voor uw Padelvereniging!